Menighedråd og personale

Hunseby Kirke,Hunseby Kirkevej 12, 4930 Maribo

HUNSEBY KIRKE

Menighedsrådsformand

Gitte Sylvest Larsen

Hunseby Kirkevej 8

4930 Maribo

gsla@km.dk

Menigt medlem

Grethe Bang

Østre Landevej 61

4930 Maribo

grethebang1@gmail.com

Menigt medlem

Per Lohse Hansen

Hunseby Kirkevej 3

Hunseby

4930 Maribo

smeen1955@gmail.com

Graver og kirketjener

Tina Hansen

Møllersvej 20

4930 Maribo

hunseby@mail.dk

40475076

Organist

Vassily malysh

vasily.malysh@gmail.com

Kasserer og Kirkeværge.

Lise Skovlund

Agerhønevej 14

4930 Maribo

Tlf. 22214930

lise@skovlund.nu


Sekretær:

Dorthe Rubæk Larsen

Møllevej 74, Hunseby

4930 Maribo

Tlf. 20319242

dorthe@hunsebykirke.dk

Menigt medlem:

Lena Nordgård Svendsen

Mariebo Møllen 101 1

4930 Maribo

Tlf. 29365201

maribo11@outlook.dk

Kirkesanger

Connie Svendsen

Egevej 2

4920 Søllested

54941161